Σύνταγμα κατά αζύμων : Εις τρία διαιρεθέν τμήματα. Ων το μεν πρώτον εστί, περί ύλης του Μυστηρίου, της Αγίας Ευχαριστίας. Το δε δεύτερον, περί αγιασμού του Μυστηρίου' Το δε τρίτον, περί χρήσεως του Μυστηρίου. / Συντεθέν παρά του Φιλοσοφοτάτου, και εν Ιατροίς Αρίστου Μακαρίτου Ευστρατίου τουπίκλην Αργέντη του Χίου. Και πρωτον μεν εις αραβικήν ερμηνεύθη γλώσσαν και εις τύπον εδόθη. παρά του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αντιοχείας Κυρίου Κυρίου Σιλβέστρου. Νυν δε Δι'εξόδων συμπατριωτών τινών φίλων και συζηλωτών του Μακαρίτου Ευστρατίου, τη ιδία φράσει ετυπώθη. ακριβώς τε και επιμελώς διορθωθέν παρά του εν Ιερομονάχοις Κυρίου Γεδεών Αγιοταφίτου του Κυπρίου.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareΣύνταγμα κατά αζύμων : Εις τρία διαιρεθέν τμήματα. Ων το μεν πρώτον εστί, περί ύλης του Μυστηρίου, της Αγίας Ευχαριστίας. Το δε δεύτερον, περί αγιασμού του Μυστηρίου' Το δε τρίτον, περί χρήσεως του Μυστηρίου. / Συντεθέν παρά του Φιλοσοφοτάτου, και εν Ιατροίς Αρίστου Μακαρίτου Ευστρατίου τουπίκλην Αργέντη του Χίου. Και πρωτον μεν εις αραβικήν ερμηνεύθη γλώσσαν και εις τύπον εδόθη. παρά του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αντιοχείας Κυρίου Κυρίου Σιλβέστρου. Νυν δε Δι'εξόδων συμπατριωτών τινών φίλων και συζηλωτών του Μακαρίτου Ευστρατίου, τη ιδία φράσει ετυπώθη. ακριβώς τε και επιμελώς διορθωθέν παρά του εν Ιερομονάχοις Κυρίου Γεδεών Αγιοταφίτου του Κυπρίου.

Αργέντης, Ευστράτιος,π. 1759.

ΦΣΑ 2910/2911/2912
Contributors--University of Crete Library
8χ.α.+372+2λ. σ. , ; 23 εκ.

Γεδεών,curιερομόναχος,
Σιλβέστρος,Πατριάρχης Αλεξανδρείας.


Παρά Ιωάννη Γόττλοπ Εμμανουήλ Βρέϊτκοπφ.,Εν Λιψία της Σαξωνίας :αψξ. [=1760].

αψξ. [=1760].

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)