Η νέα Δίρκη : Ήτοι σειρά Γενικής Ιστορίας από της εποχής των Βυζαντινών Βασιλέων μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, εμπεριέχουσα τον βίον του Ηγεμόνος και Ήρωος της Αλβανίας Γ. Καστριώτου ή Σκεντέρμπεη, τους προ της Ελληνικής επαναστάσεως αρματωλούς επισημωτέρους Έλληνας, μαχομένους κατά του τυράννου των Οθωμανού υπέρ της τιμής και ελευθερίας των, και υπό τα όπλα αποθανόντες' τους παθόντας εν τη αρχή του Ελληνικού Αγώνος υπό της θυριώδους Σουλτανικής εν Βυζαντίω μανίας, και τελευτώσα μέχρι του τελευταίου εν Κριμαία Ανατολικού Ρωσσικού πολέμου, μεθ' όλων των αξιοτημειότων [sic] εικονογραφιών. / Υπό Κ. Βελεφάντη ανθυπολοχαγού της Φάλαγγος.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)


1857 (EN)
Η νέα Δίρκη : Ήτοι σειρά Γενικής Ιστορίας από της εποχής των Βυζαντινών Βασιλέων μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, εμπεριέχουσα τον βίον του Ηγεμόνος και Ήρωος της Αλβανίας Γ. Καστριώτου ή Σκεντέρμπεη, τους προ της Ελληνικής επαναστάσεως αρματωλούς επισημωτέρους Έλληνας, μαχομένους κατά του τυράννου των Οθωμανού υπέρ της τιμής και ελευθερίας των, και υπό τα όπλα αποθανόντες' τους παθόντας εν τη αρχή του Ελληνικού Αγώνος υπό της θυριώδους Σουλτανικής εν Βυζαντίω μανίας, και τελευτώσα μέχρι του τελευταίου εν Κριμαία Ανατολικού Ρωσσικού πολέμου, μεθ' όλων των αξιοτημειότων [sic] εικονογραφιών. / Υπό Κ. Βελεφάντη ανθυπολοχαγού της Φάλαγγος.

Βελεφάντης, Κ.

Αβιβλιογράφητο.
[4]+γ'+[8]-292 σ. : εικ. , ; 20 εκ.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Contributors--University of Crete Library


[χ.ε.],Αθήναι :1857.

1857.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)