Ελληνικά Αρχαιολογήματα / του άρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου Κυρίου Αθανασίου Χριστοπούλου, δαπάνη του φιλοκάλου και φιλομούσου Κυρίου Τρ[ιανταφύλλου] Μπ[άρτα].

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)


1853 (EN)
Ελληνικά Αρχαιολογήματα / του άρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου Κυρίου Αθανασίου Χριστοπούλου, δαπάνη του φιλοκάλου και φιλομούσου Κυρίου Τρ[ιανταφύλλου] Μπ[άρτα].

Χριστόπουλος, Αθανάσιος,1772-1847.

XXXI+1χ.α.+198+221+1χ.α.+2λ. σ. , ; 22εκ.
Κορυτζάς, Νικόλαος.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Tiff, multip., res. 600.
Contributors--University of Crete Library
Εμπεριέχεται εκτεταμένη βιογραφία του συγγραφέα (198 σ.) από τον Νικόλαο Κορυτζά.

Κορυτζάς, Νικόλαος.
Μπάρτας, Τριάνταφυλλος.

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Εκ του Τυπογραφείου της Εφημερίδος του Λαού,Εν Αθήναις :1853.

1853.

Text

image

Greek
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)