Πνεύμα της θρησκείας, : είτε συγκριτική ιστορία του χριστιανισμού. / Δοκίμιον Ι. Νικολαΐδου Λεβαδέως, αρχαίου καθηγητού εν τω Ελληνικώ Πανεπιστημείω. Εκδοθέν δαπάνη Α΄)Του μακαριωτάτου, αξιοπρεπεστάτου και πανσεβάστου πατριάρχου Αντιοχείας Κυρίου Ιεροθέου, της ευσεβείας και των χριστιανικών αρετών απαραμίλλου ζηλωτού. Β΄)Των φιλογενεστάτων Κυρίων Ι. Αντωνιάδου εξ Αλεξανδρείας και Γ. Ζαρίφη εκ Κωνσταντινουπόλεως, ανδρών αμφοτέρων αγαθοεργών και γενναιοφρόνων επ'ωφελεία του τε Ελληνισμού και της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, προς ους και ευγνωμόνως υπό του συγγραφέως ανατίθεται.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)


1869 (EN)
Πνεύμα της θρησκείας, : είτε συγκριτική ιστορία του χριστιανισμού. / Δοκίμιον Ι. Νικολαΐδου Λεβαδέως, αρχαίου καθηγητού εν τω Ελληνικώ Πανεπιστημείω. Εκδοθέν δαπάνη Α΄)Του μακαριωτάτου, αξιοπρεπεστάτου και πανσεβάστου πατριάρχου Αντιοχείας Κυρίου Ιεροθέου, της ευσεβείας και των χριστιανικών αρετών απαραμίλλου ζηλωτού. Β΄)Των φιλογενεστάτων Κυρίων Ι. Αντωνιάδου εξ Αλεξανδρείας και Γ. Ζαρίφη εκ Κωνσταντινουπόλεως, ανδρών αμφοτέρων αγαθοεργών και γενναιοφρόνων επ'ωφελεία του τε Ελληνισμού και της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, προς ους και ευγνωμόνως υπό του συγγραφέως ανατίθεται.

Νικολαΐδης-Λεβαδεύς, Ι.

ΦΣΑ 2794/3441
v+1λ.+στ΄+[7]-538 σ. , ; 21 εκ.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Περιέχει κατάλογο των Συνδρομητών.
Contributors--University of Crete Library


Τύποις Ιωάννου Αγγελοπούλου.,Εν Αθήναις, :1869.

1869.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)