Πνεύμα της θρησκείας, : είτε συγκριτική ιστορία του χριστιανισμού. / Δοκίμιον Ι. Νικολαΐδου Λεβαδέως, αρχαίου καθηγητού εν τω Ελληνικώ Πανεπιστημείω. Εκδοθέν δαπάνη Α΄)Του μακαριωτάτου, αξιοπρεπεστάτου και πανσεβάστου πατριάρχου Αντιοχείας Κυρίου Ιεροθέου, της ευσεβείας και των χριστιανικών αρετών απαραμίλλου ζηλωτού. Β΄)Των φιλογενεστάτων Κυρίων Ι. Αντωνιάδου εξ Αλεξανδρείας και Γ. Ζαρίφη εκ Κωνσταντινουπόλεως, ανδρών αμφοτέρων αγαθοεργών και γενναιοφρόνων επ'ωφελεία του τε Ελληνισμού και της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, προς ους και ευγνωμόνως υπό του συγγραφέως ανατίθεται.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1869 (EL)
Πνεύμα της θρησκείας, : είτε συγκριτική ιστορία του χριστιανισμού. / Δοκίμιον Ι. Νικολαΐδου Λεβαδέως, αρχαίου καθηγητού εν τω Ελληνικώ Πανεπιστημείω. Εκδοθέν δαπάνη Α΄)Του μακαριωτάτου, αξιοπρεπεστάτου και πανσεβάστου πατριάρχου Αντιοχείας Κυρίου Ιεροθέου, της ευσεβείας και των χριστιανικών αρετών απαραμίλλου ζηλωτού. Β΄)Των φιλογενεστάτων Κυρίων Ι. Αντωνιάδου εξ Αλεξανδρείας και Γ. Ζαρίφη εκ Κωνσταντινουπόλεως, ανδρών αμφοτέρων αγαθοεργών και γενναιοφρόνων επ'ωφελεία του τε Ελληνισμού και της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, προς ους και ευγνωμόνως υπό του συγγραφέως ανατίθεται.

Νικολαΐδης-Λεβαδεύς, Ι.

ΦΣΑ 2794/3441
v+1λ.+στ΄+[7]-538 σ. , ; 21 εκ.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Περιέχει κατάλογο των Συνδρομητών.
Contributors--University of Crete Library


Τύποις Ιωάννου Αγγελοπούλου.,Εν Αθήναις, :1869.

1869.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.