Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Νείλου του νέου μυροβλύτου και θαυματουργού του καταγομένου εκ κωμοπόλεως της Πελοποννήσου του Αγίου Πέτρου της Κυνουρίας και ασκήσαντος εν τω Αγίω Όρει : Ψαλλομένη τη εβδόμη Μαϊου καθ' ην ευρέθησαν τα άγια αυτού λείψανα / Ήτις εγράφη μεν μετ' επιμελείας τη δαπάνη του πανοσιωτάτου εν ιερομονάχοις κυρίου Προκοπίου Αγιοπετρίτου (συμπατριώτου του Αγίου) του εκ της ιεράς Βασιλικής και Πατριαρχικής μονής του Φιλοθέου, κειμένης εν τω αγιωνύμω όρει του Άθωνος και αφιερώθη εις την κωμόπολιν "Άγιος Πέτρος" η ακολουθία με την βιογραφίαν του ομού και άλλαι δύο ψυχοφελείς διηγήσεις, και η ιερά εικών του Αγίου. Αντεγράφη δ' εκ του αφιερωθέντος πρωτοτύπου αύτη καθώς και αι άλλαι δύο ψυχωφελείς διηγήσεις και εξεδόθη ήδη επεξεργασθείσα και βελτιωθείσα, τη επιμελεία και δαπάνη Στυλιανού Β. Κωτσαρίδου ___.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)


1847 (EN)
Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Νείλου του νέου μυροβλύτου και θαυματουργού του καταγομένου εκ κωμοπόλεως της Πελοποννήσου του Αγίου Πέτρου της Κυνουρίας και ασκήσαντος εν τω Αγίω Όρει : Ψαλλομένη τη εβδόμη Μαϊου καθ' ην ευρέθησαν τα άγια αυτού λείψανα / Ήτις εγράφη μεν μετ' επιμελείας τη δαπάνη του πανοσιωτάτου εν ιερομονάχοις κυρίου Προκοπίου Αγιοπετρίτου (συμπατριώτου του Αγίου) του εκ της ιεράς Βασιλικής και Πατριαρχικής μονής του Φιλοθέου, κειμένης εν τω αγιωνύμω όρει του Άθωνος και αφιερώθη εις την κωμόπολιν "Άγιος Πέτρος" η ακολουθία με την βιογραφίαν του ομού και άλλαι δύο ψυχοφελείς διηγήσεις, και η ιερά εικών του Αγίου. Αντεγράφη δ' εκ του αφιερωθέντος πρωτοτύπου αύτη καθώς και αι άλλαι δύο ψυχωφελείς διηγήσεις και εξεδόθη ήδη επεξεργασθείσα και βελτιωθείσα, τη επιμελεία και δαπάνη Στυλιανού Β. Κωτσαρίδου ___.

Προκόπιος,ιερομόναχος μονής Φιλοθέου.

2+[15]-34 σ. , ; 22 εκ.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Contributors--University of Crete Library

Κωτσαρίδης, Στυλιανός,cur


Χειρ Δοσιθέου,Εν τω αγιωνύμω όρει του Άθωνος :Εν έτει αωμζ' 1847 σωτηρίω.

Εν έτει αωμζ' 1847 σωτηρίω.

Text

image

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)