Χρηστοήθεια : Περιέχουσα και διδάσκουσα τους τρόπους, δι ων αποκτώνται τα καλά και εύτακτα ήθη της ψυχής και του σώματος, μετά προσθής λόγων τινών, και ιστοριών και ύμνων. / Μεταφρασθείσα, και στιχουργηθείσα παρά Κωνσταντίνου Δαπόντε, του μετονομασθέντος Καισαρίου. Προσφωνηθείσα δε τω εξοχωτάτω και εκλαμπροτάτω, κυρίω Πάνω Μαρούτζη Μαρκέζω ___.

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted UseΧρηστοήθεια : Περιέχουσα και διδάσκουσα τους τρόπους, δι ων αποκτώνται τα καλά και εύτακτα ήθη της ψυχής και του σώματος, μετά προσθής λόγων τινών, και ιστοριών και ύμνων. / Μεταφρασθείσα, και στιχουργηθείσα παρά Κωνσταντίνου Δαπόντε, του μετονομασθέντος Καισαρίου. Προσφωνηθείσα δε τω εξοχωτάτω και εκλαμπροτάτω, κυρίω Πάνω Μαρούτζη Μαρκέζω ___.

κδ'+440 σ. , ; 18 εκ.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Tiff, multip., res. 600.
Contributors--University of Crete Library

Δαπόντες, Καισάριος,trl1714-1784,
Παρά Δημητρίω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων,Ενετίησιν :αψο'. (1770).

αψο'. (1770).

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)