Μετρική : ήτοι διδασκαλία των διαφόρων μέτρων της Ποιητικής εκ της δωδεκατόμου εγκυκλοπαιδείας του αοιδίμου Στεφάνου Κομμητά Νυν το δεύτερον επιδιορθωθείσα και επαυξηθείσα, προσθήκη της τε προσωδίας του Κυρίου Ραγκαβή, και της Στιχουργικής του Αθανασίου Χριστοπούλου προς χρήσιν της Φιλομούσου Νεολαίας, εκδίδεται εις τύπον υπό Γεωργίου Μουσαίου και Ευθυμίου Κλεάνθου Φιλαδελφέως.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)


1842 (EN)
Μετρική : ήτοι διδασκαλία των διαφόρων μέτρων της Ποιητικής εκ της δωδεκατόμου εγκυκλοπαιδείας του αοιδίμου Στεφάνου Κομμητά Νυν το δεύτερον επιδιορθωθείσα και επαυξηθείσα, προσθήκη της τε προσωδίας του Κυρίου Ραγκαβή, και της Στιχουργικής του Αθανασίου Χριστοπούλου προς χρήσιν της Φιλομούσου Νεολαίας, εκδίδεται εις τύπον υπό Γεωργίου Μουσαίου και Ευθυμίου Κλεάνθου Φιλαδελφέως.

Χριστόπουλος, Αθανάσιος,1772-1847.
Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος,1809-1892
Το βιβλίο διατίθεται σε ψηφιακή μορφή.
Contributors--Educational Association of Adrianoupolis
2χ.α.+188 σ. , ; 21 εκ.
Κομμητάς, Στέφανος,1770-1833.
Στις σσ. 185-188 δίνεται κατάλογος συνδρομητών.
Κλεάνθης, Ευθύμιος.

Μουσαίος, Γεώργιος.
Χριστόπουλος, Αθανάσιος,1772-1847.
Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος,1809-1892
Κομμητάς, Στέφανος,1770-1833.
Κλεάνθης, Ευθύμιος.


Εκ της Πατριαρχικής Τυπογραφίας.,Εν Κωνσταντινουπόλει, :1842.

1842.

Text

image

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)