Ιερά Ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ημών και ισαποστόλου Φωτίου Παριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού / Συνερανισθείσα εξ αρχαιοτέρων της Εκκλησίας ύμνων και συνταχθείσα υπό του μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου του Τυπάλδου.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1891 (EL)
Ιερά Ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ημών και ισαποστόλου Φωτίου Παριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού / Συνερανισθείσα εξ αρχαιοτέρων της Εκκλησίας ύμνων και συνταχθείσα υπό του μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου του Τυπάλδου.

Τυπάλδος, Κωνσταντίνος,μητροπολίτης Σταυρουπόλεως,

ζ'+1λ.+14 σ. , ; 27 εκ.
ΔιονύσιοςΕ',
Το αντ.1 φέρει παλαιότερες βιβλιοθηκονομικές ενδείξεις.
"Εξεδόθη μεν το πρώτον κατά το 1848 δαπάναις του αοιδίμου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρού Ανθίμου του από Εφέσου. Ήδη δε το δεύτερον δαπάναις του νυν ευκλεώς πατριαρχεύοντος Οικομενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Διονυσίου Ε' του από Ανδριανουπόλεως και διανέμεται δωρεάν ταις αγίαις του Χριστού Εκκλησίαις"
Contributors--University of Crete Library

ΆνθιμοςΣτ'
ΔιονύσιοςΕ',


Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου,Εν Κωνσταντινουπόλει :1891.

1891.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.