Περιγραφή ιερά του αγίου και Θεοβαδίστου όρους Σινά : Περιέχουσα, εν πρώτοις μεν την Ακολουθίαν του Αγίου και Ενδόξου Μεγάλου Προφήτου Μωϋσέως του Θεόπτου. Δεύτερον δε την Ακολουθίαν της Αγίας Ενδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστονύμφης, Παρθένου, και Πανσόφου Αικατερίνης, Επομένως δε διηγουμένη συντόμως και περιληπτικώς τα του Θεοβαδίστου τούτου Όρους, τουτέστι την Θέσιν και Αγιότητα αυτού, τα της Βασιλικής λαμπράς Οικοδομής του εκείσε περικαλλεστάτου Μοναστηρίου, τα των ερημητών Αράβων, τους επισυμβάντας κατά καιρούς μεγάλους κινδύνους τω αγίω τούτω Μοναστηρίω, τα τε ένδον αυτού και έξω πέριξ Ιερά Προσκυνήματα, μετά τινων θαυμάτων, τους εν αυτώ μέχρι τούτου Αρχιεπισκοπήσαντας, έτι δε και τους κατά διαφόρους χρόνους επιδημήσαντας εις τούτο το Όρος Αγίους, και άλλους άνδρας επ' ειρήνη και μαθήσει διαλάμψαντας, και τελευταίον των ακολουθίαν των εν Σινά και Ραϊθώ αναιρεθέντων Οσίων Αββάδων.

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη ΧρήσηΠεριγραφή ιερά του αγίου και Θεοβαδίστου όρους Σινά : Περιέχουσα, εν πρώτοις μεν την Ακολουθίαν του Αγίου και Ενδόξου Μεγάλου Προφήτου Μωϋσέως του Θεόπτου. Δεύτερον δε την Ακολουθίαν της Αγίας Ενδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστονύμφης, Παρθένου, και Πανσόφου Αικατερίνης, Επομένως δε διηγουμένη συντόμως και περιληπτικώς τα του Θεοβαδίστου τούτου Όρους, τουτέστι την Θέσιν και Αγιότητα αυτού, τα της Βασιλικής λαμπράς Οικοδομής του εκείσε περικαλλεστάτου Μοναστηρίου, τα των ερημητών Αράβων, τους επισυμβάντας κατά καιρούς μεγάλους κινδύνους τω αγίω τούτω Μοναστηρίω, τα τε ένδον αυτού και έξω πέριξ Ιερά Προσκυνήματα, μετά τινων θαυμάτων, τους εν αυτώ μέχρι τούτου Αρχιεπισκοπήσαντας, έτι δε και τους κατά διαφόρους χρόνους επιδημήσαντας εις τούτο το Όρος Αγίους, και άλλους άνδρας επ' ειρήνη και μαθήσει διαλάμψαντας, και τελευταίον των ακολουθίαν των εν Σινά και Ραϊθώ αναιρεθέντων Οσίων Αββάδων.

Contributors--University of Crete Library
219 +1λ. σ. , ; 26 εκ.


Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων,Εν Βενετίαν :1817.

Σινά (Αίγυπτος)
Sinai Mount (Egypt)


1817.


Κείμενο/PDF

image

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.