Περιγραφή ιερά του αγίου και Θεοβαδίστου όρους Σινά : Περιέχουσα, εν πρώτοις μεν την Ακολουθίαν του Αγίου και Ενδόξου Μεγάλου Προφήτου Μωϋσέως του Θεόπτου. Δεύτερον δε την Ακολουθίαν της Αγίας Ενδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστονύμφης, Παρθένου, και Πανσόφου Αικατερίνης, Επομένως δε διηγουμένη συντόμως και περιληπτικώς τα του Θεοβαδίστου τούτου Όρους, τουτέστι την Θέσιν και Αγιότητα αυτού, τα της Βασιλικής λαμπράς Οικοδομής του εκείσε περικαλλεστάτου Μοναστηρίου, τα των ερημητών Αράβων, τους επισυμβάντας κατά καιρούς μεγάλους κινδύνους τω αγίω τούτω Μοναστηρίω, τα τε ένδον αυτού και έξω πέριξ Ιερά Προσκυνήματα, μετά τινων θαυμάτων, τους εν αυτώ μέχρι τούτου Αρχιεπισκοπήσαντας, έτι δε και τους κατά διαφόρους χρόνους επιδημήσαντας εις τούτο το Όρος Αγίους, και άλλους άνδρας επ' ειρήνη και μαθήσει διαλάμψαντας, και τελευταίον των ακολουθίαν των εν Σινά και Ραϊθώ αναιρεθέντων Οσίων Αββάδων.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share
1817 (EN)
Περιγραφή ιερά του αγίου και Θεοβαδίστου όρους Σινά : Περιέχουσα, εν πρώτοις μεν την Ακολουθίαν του Αγίου και Ενδόξου Μεγάλου Προφήτου Μωϋσέως του Θεόπτου. Δεύτερον δε την Ακολουθίαν της Αγίας Ενδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστονύμφης, Παρθένου, και Πανσόφου Αικατερίνης, Επομένως δε διηγουμένη συντόμως και περιληπτικώς τα του Θεοβαδίστου τούτου Όρους, τουτέστι την Θέσιν και Αγιότητα αυτού, τα της Βασιλικής λαμπράς Οικοδομής του εκείσε περικαλλεστάτου Μοναστηρίου, τα των ερημητών Αράβων, τους επισυμβάντας κατά καιρούς μεγάλους κινδύνους τω αγίω τούτω Μοναστηρίω, τα τε ένδον αυτού και έξω πέριξ Ιερά Προσκυνήματα, μετά τινων θαυμάτων, τους εν αυτώ μέχρι τούτου Αρχιεπισκοπήσαντας, έτι δε και τους κατά διαφόρους χρόνους επιδημήσαντας εις τούτο το Όρος Αγίους, και άλλους άνδρας επ' ειρήνη και μαθήσει διαλάμψαντας, και τελευταίον των ακολουθίαν των εν Σινά και Ραϊθώ αναιρεθέντων Οσίων Αββάδων.

Contributors--University of Crete Library
219 +1λ. σ. , ; 26 εκ.


Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων,Εν Βενετίαν :1817.

Σινά (Αίγυπτος)
Sinai Mount (Egypt)

1817.

Text

image

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)