Σύντομος ερμηνεία περί της ενεργείας και ωφελείας μερικών εκλεκτών και δοκιμασμένων Ιατρικών, : Όπου πιστώς και ευστόχως συσκευάζονται, και ετοίμως διαπωλούνται εις το Ορφανοτροφείον της εν τη Σαξονία Μαγδεμπουργικής Άλλης / παρά του Εξοχωτάτου εν Ιατροίς, και Επιφανεστάτου κυρίου Δαβίδ Σαμουήλ Μαδάϊ Αρχιατρού και Αυλικού Συμβουλάτωρος του Υψηλοτάτου Πρίγγιπος[sic] της Ενορίας Κόθεν καλουμένης, και εν τω ειρημένω Ορφανοτροφείω Ιατρού εξαιρέτου. Με τα οποία Ιατρικά, κατά την πολλήν πράξιν και δοκιμήν, ου μόνον αι ελαφραίς, αλλά και αι βαρύτεραις Ασθένειαις συν Θεώ ευτυχώς θεραπεύονται. Μεταφρασθείσα από το Λατινικόν εις την απλήν των σημερινών Γραικών διάλεκτον παρά του ελαχίστου εν σπουδαίοις Ιωάννου Αδάμη.

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted UseΣύντομος ερμηνεία περί της ενεργείας και ωφελείας μερικών εκλεκτών και δοκιμασμένων Ιατρικών, : Όπου πιστώς και ευστόχως συσκευάζονται, και ετοίμως διαπωλούνται εις το Ορφανοτροφείον της εν τη Σαξονία Μαγδεμπουργικής Άλλης / παρά του Εξοχωτάτου εν Ιατροίς, και Επιφανεστάτου κυρίου Δαβίδ Σαμουήλ Μαδάϊ Αρχιατρού και Αυλικού Συμβουλάτωρος του Υψηλοτάτου Πρίγγιπος[sic] της Ενορίας Κόθεν καλουμένης, και εν τω ειρημένω Ορφανοτροφείω Ιατρού εξαιρέτου. Με τα οποία Ιατρικά, κατά την πολλήν πράξιν και δοκιμήν, ου μόνον αι ελαφραίς, αλλά και αι βαρύτεραις Ασθένειαις συν Θεώ ευτυχώς θεραπεύονται. Μεταφρασθείσα από το Λατινικόν εις την απλήν των σημερινών Γραικών διάλεκτον παρά του ελαχίστου εν σπουδαίοις Ιωάννου Αδάμη.

Madai, David Samuel,1709-1780.

Ψευδότιτλος: Τα φώτα ή η ιατρική επιστήμη εν τη πεφωτισμένη Ευρώπη υψωθήσα κατά τον ΙΗ' αιώνα εις τον κολοφώνα αυτής δια των μερικών εκλεκτών και δοκιμασμένων Ιατρικών... (χειρόγραφος τίτλος)
Contributors--University of Crete Library
24χ.α.+180+21χ.α. σ. , ; 19 εκ.

Αδάμης, Ιωάννης,trlΕω τω Ορφανοτροφείω της Άλλης,[Εν Άλλη] :έτει σωτηρίω 1772.


έτει σωτηρίω 1772.


Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)