Σύντομος ερμηνεία περί της ενεργείας και ωφελείας μερικών εκλεκτών και δοκιμασμένων Ιατρικών, : Όπου πιστώς και ευστόχως συσκευάζονται, και ετοίμως διαπωλούνται εις το Ορφανοτροφείον της εν τη Σαξονία Μαγδεμπουργικής Άλλης / παρά του Εξοχωτάτου εν Ιατροίς, και Επιφανεστάτου κυρίου Δαβίδ Σαμουήλ Μαδάϊ Αρχιατρού και Αυλικού Συμβουλάτωρος του Υψηλοτάτου Πρίγγιπος[sic] της Ενορίας Κόθεν καλουμένης, και εν τω ειρημένω Ορφανοτροφείω Ιατρού εξαιρέτου. Με τα οποία Ιατρικά, κατά την πολλήν πράξιν και δοκιμήν, ου μόνον αι ελαφραίς, αλλά και αι βαρύτεραις Ασθένειαις συν Θεώ ευτυχώς θεραπεύονται. Μεταφρασθείσα από το Λατινικόν εις την απλήν των σημερινών Γραικών διάλεκτον παρά του ελαχίστου εν σπουδαίοις Ιωάννου Αδάμη.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1772 (EL)
Σύντομος ερμηνεία περί της ενεργείας και ωφελείας μερικών εκλεκτών και δοκιμασμένων Ιατρικών, : Όπου πιστώς και ευστόχως συσκευάζονται, και ετοίμως διαπωλούνται εις το Ορφανοτροφείον της εν τη Σαξονία Μαγδεμπουργικής Άλλης / παρά του Εξοχωτάτου εν Ιατροίς, και Επιφανεστάτου κυρίου Δαβίδ Σαμουήλ Μαδάϊ Αρχιατρού και Αυλικού Συμβουλάτωρος του Υψηλοτάτου Πρίγγιπος[sic] της Ενορίας Κόθεν καλουμένης, και εν τω ειρημένω Ορφανοτροφείω Ιατρού εξαιρέτου. Με τα οποία Ιατρικά, κατά την πολλήν πράξιν και δοκιμήν, ου μόνον αι ελαφραίς, αλλά και αι βαρύτεραις Ασθένειαις συν Θεώ ευτυχώς θεραπεύονται. Μεταφρασθείσα από το Λατινικόν εις την απλήν των σημερινών Γραικών διάλεκτον παρά του ελαχίστου εν σπουδαίοις Ιωάννου Αδάμη.

Madai, David Samuel,1709-1780.

Ψευδότιτλος: Τα φώτα ή η ιατρική επιστήμη εν τη πεφωτισμένη Ευρώπη υψωθήσα κατά τον ΙΗ' αιώνα εις τον κολοφώνα αυτής δια των μερικών εκλεκτών και δοκιμασμένων Ιατρικών... (χειρόγραφος τίτλος)
Contributors--University of Crete Library
24χ.α.+180+21χ.α. σ. , ; 19 εκ.

Αδάμης, Ιωάννης,trl


Εω τω Ορφανοτροφείω της Άλλης,[Εν Άλλη] :έτει σωτηρίω 1772.

έτει σωτηρίω 1772.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.