Πανοπλία Δογματική Αλεξίου Βασιλέως του Κομνηνού, Περιέχουσα εν συνόψει τα τοις μακαρίοις και θεοφόροις πατράσι συγγραφέντα, εις τάξιν δε και διεσκεμμένην αρμονίαν παρά Ευθυμίου Μοναχού του Ζιγαδηνού τεθέντα. Επί ανατροπή, και καταφθορά των δυσσεβεστάτων δογμάτων τε και διδαγμάτων των αθέων Αιρεσιαρχών, των κακώς κατά της ιεράς αυτών Θεολογίας λυττησάντων, Αφιερωθείσα ... Ιωάννου Κωνσταντίνου Μπασσαράμπα Βοεβόδα του Μπραγκοβάνου...

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareΠανοπλία Δογματική Αλεξίου Βασιλέως του Κομνηνού, Περιέχουσα εν συνόψει τα τοις μακαρίοις και θεοφόροις πατράσι συγγραφέντα, εις τάξιν δε και διεσκεμμένην αρμονίαν παρά Ευθυμίου Μοναχού του Ζιγαδηνού τεθέντα. Επί ανατροπή, και καταφθορά των δυσσεβεστάτων δογμάτων τε και διδαγμάτων των αθέων Αιρεσιαρχών, των κακώς κατά της ιεράς αυτών Θεολογίας λυττησάντων, Αφιερωθείσα ... Ιωάννου Κωνσταντίνου Μπασσαράμπα Βοεβόδα του Μπραγκοβάνου...

Ζιγαβηνός, Ευθύμιος.

Το βιβλίο διατίθεται σε ψηφιακή μορφή.
Contributors--Educational Association of Adrianoupolis
ροη' [=178] φ. , ; 31 εκ.
Η αρίθμηση φύλλων γίνεται με ελληνικούς χαρακτήρες.

Γρηγοράς, Μητροφάνης,cur

Orthodox Eastern Church Relations Catholic Church.


Εν τη Αγιωτάτη Μητροπόλει τη εν τω της Ουγγροβλαχίας Τεργοβύστω,Εν έτει από Θεογονίας Χιλιοστώ Επτακοσιοστώ Δεκάτω Κατά Μήνα Μάϊον.

Εν έτει από Θεογονίας Χιλιοστώ Επτακοσιοστώ Δεκάτω Κατά Μήνα Μάϊον.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)