Αληθής οδός εις την ευδαιμονίαν ήτοι λόγοι παραινετικοί τρεις : Πλουτάρχου Χαίρωνος Περί Ανατροφής των Τέκνων Ισοκράτους του ρήτορος Περί Χρηστοήθειας των Νέων Ξενοφώντος του Σωκρατικού Περί Οικονομίας. Μετά δύω Κεφαλαίων εκ των του Αριστοτέλους Ηθικών περί των καθηκόντων του Ανδρογύνου. / Μεταφρασθέντες εις την καθ' ημάς απλουστέραν Διάλεκτον διά κοινήν ωφέλειαν υπό Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως. Και εκδοθέντες δαπάνη του τιμιωτάτου Αυταδέλφου αυτού Ιωάννου Νικολάου του Δαρβάρεως.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share
1796 (EN)
Αληθής οδός εις την ευδαιμονίαν ήτοι λόγοι παραινετικοί τρεις : Πλουτάρχου Χαίρωνος Περί Ανατροφής των Τέκνων Ισοκράτους του ρήτορος Περί Χρηστοήθειας των Νέων Ξενοφώντος του Σωκρατικού Περί Οικονομίας. Μετά δύω Κεφαλαίων εκ των του Αριστοτέλους Ηθικών περί των καθηκόντων του Ανδρογύνου. / Μεταφρασθέντες εις την καθ' ημάς απλουστέραν Διάλεκτον διά κοινήν ωφέλειαν υπό Δημητρίου Νικολάου του Δαρβάρεως. Και εκδοθέντες δαπάνη του τιμιωτάτου Αυταδέλφου αυτού Ιωάννου Νικολάου του Δαρβάρεως.

Αριστοτέλης,384-322 π.Χ.
Plutarch,ca. 46-120 A.D.
Contributors--University of Crete Library
24 χ.α.+ 214 + 22 χ.α. σ. : εικ. , ; 18 εκ.
Ισοκράτης,436-338 π.Χ.

Αριστοτέλης,384-322 π.Χ.
Ξενοφών,π. 430-354 π.Χ.
Plutarch,ca. 46-120 A.D.
Ισοκράτης,436-338 π.Χ.


Εν τη Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βενδότη,Εν Βιέννη της Αουστρίας :1796.

1796.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)