Βίβλος ιερά περιέχουσα την άπασαν Ακολουθείαν του Ακαθίστου Ύμνου, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού : Ης η τυπική διάταξις εν είδει στιχηρών προσομοίων, εν τε τω Όρθρω και τω Αποδείπνω και ει τύχη εορταζόμενος Άγιος ___ και Κανόνα Παρακλητικόν εις τον αυτόν Τίμιον Σταυρόν. Και την σύνθεσιν των δύο ακολουθειών του αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου Φιλίππου και ετέρους δύο Κανόνας της Υπεράγνου Θεοτόκου Μαρίας / Φιλοπονηθείσα παρά Χρυσάνθου Ιερομονάχου πρωτοψάλτου της Κύπρου, και εκ Κύπρου ___.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share
1769 (EN)
Βίβλος ιερά περιέχουσα την άπασαν Ακολουθείαν του Ακαθίστου Ύμνου, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού : Ης η τυπική διάταξις εν είδει στιχηρών προσομοίων, εν τε τω Όρθρω και τω Αποδείπνω και ει τύχη εορταζόμενος Άγιος ___ και Κανόνα Παρακλητικόν εις τον αυτόν Τίμιον Σταυρόν. Και την σύνθεσιν των δύο ακολουθειών του αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου Φιλίππου και ετέρους δύο Κανόνας της Υπεράγνου Θεοτόκου Μαρίας / Φιλοπονηθείσα παρά Χρυσάνθου Ιερομονάχου πρωτοψάλτου της Κύπρου, και εκ Κύπρου ___.

Χρύσανθος,πρωτοψάλτης της Κύπρου, εκ Κύπρου.

48 σ. , ; 23 εκ.
Contributors--University of Crete Library


Παρά Αντωνίω τω Βόρτολι,Ενετίησιν :αψξθ'. 1769.

αψξθ'. 1769.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)