Διαταγή : ήτοι Νόμος περί των Μουφλουζήδων Διηρημένη εις μέρη δύο, το μεν περί των πραγματευτών, το δε περί των ευγενών και Αξιωματικών. / Μεταφρασθείσα εκ του Ρωσσικού εις το ημέτερον απλούν ιδίωμα παρά του Ι. Κ. μετά πλείστης επιμελείας, προς κοινήν σαφεστέραν είδησιν και ωφέλειαν πάντων των εν τη Ρωσσία πραγματευομένων, ουμήν αλλά και των ευγενών και αξιώμασι παρά της Βασιλείας τετιμημένων ομογενών Ρωμαίων.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)


1803 (EN)
Διαταγή : ήτοι Νόμος περί των Μουφλουζήδων Διηρημένη εις μέρη δύο, το μεν περί των πραγματευτών, το δε περί των ευγενών και Αξιωματικών. / Μεταφρασθείσα εκ του Ρωσσικού εις το ημέτερον απλούν ιδίωμα παρά του Ι. Κ. μετά πλείστης επιμελείας, προς κοινήν σαφεστέραν είδησιν και ωφέλειαν πάντων των εν τη Ρωσσία πραγματευομένων, ουμήν αλλά και των ευγενών και αξιώμασι παρά της Βασιλείας τετιμημένων ομογενών Ρωμαίων.

vii+1λ.+78+1χ.α.+1λ. σ. ; 29 εκ.
Digital Collections--Greek Digital Bibliography 15th-21st century
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή

Ι. Κ.,trl


παρά τη Αυτοκρατορική Ακαδημία των επιστημών,Εν Πετρουπόλει :1803.

1803.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)