Διδασκαλία περί του ιερού θρόνου του Ρώμης Κατά την γνώμην των Φραντζέζων. / Μεταφρασθείσα πρώτον μεν εκ της Γαλλικής εις την Ιταλικήν, νυν δε εκ της Ιταλικής εις την ημετέραν απλήν διάλεκτον παρά Α. Λ. Τύποις εκδοθείσα, και επιμελώς διορθωθείσα.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)
Διδασκαλία περί του ιερού θρόνου του Ρώμης Κατά την γνώμην των Φραντζέζων. / Μεταφρασθείσα πρώτον μεν εκ της Γαλλικής εις την Ιταλικήν, νυν δε εκ της Ιταλικής εις την ημετέραν απλήν διάλεκτον παρά Α. Λ. Τύποις εκδοθείσα, και επιμελώς διορθωθείσα.

12χ.α.+270+2λ. σ. , ; 19 εκ.
ΦΣΑ 2913
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Tiff, multip., res. 600.
Contributors--University of Crete Library

Λοβέρδος, Αγάπιος,trlιεροκήρυξ, διδάσκαλος του Φλαγγινιανού Μουσείου,


Και πουλείται εν Βενετία παρά Δημητρίω Θεοδοσίου,Εν Πετρουπόλει της Ρουσσίας. :Έτει τω σωτηρίω αψξε'. [=1765].

Έτει τω σωτηρίω αψξε'. [=1765].

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)