Διδασκαλία περί του ιερού θρόνου του Ρώμης Κατά την γνώμην των Φραντζέζων. / Μεταφρασθείσα πρώτον μεν εκ της Γαλλικής εις την Ιταλικήν, νυν δε εκ της Ιταλικής εις την ημετέραν απλήν διάλεκτον παρά Α. Λ. Τύποις εκδοθείσα, και επιμελώς διορθωθείσα.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Διδασκαλία περί του ιερού θρόνου του Ρώμης Κατά την γνώμην των Φραντζέζων. / Μεταφρασθείσα πρώτον μεν εκ της Γαλλικής εις την Ιταλικήν, νυν δε εκ της Ιταλικής εις την ημετέραν απλήν διάλεκτον παρά Α. Λ. Τύποις εκδοθείσα, και επιμελώς διορθωθείσα.

12χ.α.+270+2λ. σ. , ; 19 εκ.
ΦΣΑ 2913
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Tiff, multip., res. 600.
Contributors--University of Crete Library

Λοβέρδος, Αγάπιος,trlιεροκήρυξ, διδάσκαλος του Φλαγγινιανού Μουσείου,


Και πουλείται εν Βενετία παρά Δημητρίω Θεοδοσίου,Εν Πετρουπόλει της Ρουσσίας. :Έτει τω σωτηρίω αψξε'. [=1765].

Έτει τω σωτηρίω αψξε'. [=1765].

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.