Ο αιρετικός διδάσκαλος, υπό του ορθοδόξου μαθητού ελεγχόμενος. Βιβλίον πάνυ χρήσιμον τοις ορθοδόξοις, βεβαιούν τας παραδόσεις, και τα σοφίσματα του Βενιαμίν Ουδρώφ, διδασκάλου του εν Βρεττανία Ελληνικού Φροντιστηρίου, εμφαίνον. Αφιερωθέν μεν τω Παναγιωτάτω, λογιωτάτω τε και σοφωτάτω Κυρίω ημών Γαβριήλ Αρχιεπισκόπω Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικώ Πατριάρχη. / Συντεθέν δε, και τυπωθέν Σπουδή, επιμελεία τε και δαπάνη του εν διακόνοις ταπεινού Φραγγίσκου Προσσαλέντου του Κερκυραίου, ικανόν χρόνον του αυτού Βενιαμίν Ουδρώφ εν Βρεττανία ακούσαντος, κατά το έτος της ηλικίας αυτού κε'.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareΟ αιρετικός διδάσκαλος, υπό του ορθοδόξου μαθητού ελεγχόμενος. Βιβλίον πάνυ χρήσιμον τοις ορθοδόξοις, βεβαιούν τας παραδόσεις, και τα σοφίσματα του Βενιαμίν Ουδρώφ, διδασκάλου του εν Βρεττανία Ελληνικού Φροντιστηρίου, εμφαίνον. Αφιερωθέν μεν τω Παναγιωτάτω, λογιωτάτω τε και σοφωτάτω Κυρίω ημών Γαβριήλ Αρχιεπισκόπω Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικώ Πατριάρχη. / Συντεθέν δε, και τυπωθέν Σπουδή, επιμελεία τε και δαπάνη του εν διακόνοις ταπεινού Φραγγίσκου Προσσαλέντου του Κερκυραίου, ικανόν χρόνον του αυτού Βενιαμίν Ουδρώφ εν Βρεττανία ακούσαντος, κατά το έτος της ηλικίας αυτού κε'.

Προσαλέντης, Φραγκίσκος(Φιλόθεος)

142 σ. , ; 13 εκ.
Contributors--University of Crete Library
Ουδρώφ, Βενιαμίν.

ΓαβριήλΓ',
Ουδρώφ, Βενιαμίν.


Παρά Θεοδώρω και Ενρίκω Βρούην,Αμστελαιδάμω :αψς'(1706).

αψς'(1706).

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)