Η Θεσσαλία : Γενική του εδάφους διάπλασις και φυσική εν γένει Γεωγραφία. Εκμτίμησις αξίας γεωγραφικών τινων στοιχείων υπό στρατιωτικήν έποψιν. Θεωρουμένου του αβακίου της Θεσσαλίας ως θεάτρου επιχειρήσεων. / Υποστρατήγου Νικολάου Κ. Σπυροπούλου.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1932 (EL)
Η Θεσσαλία : Γενική του εδάφους διάπλασις και φυσική εν γένει Γεωγραφία. Εκμτίμησις αξίας γεωγραφικών τινων στοιχείων υπό στρατιωτικήν έποψιν. Θεωρουμένου του αβακίου της Θεσσαλίας ως θεάτρου επιχειρήσεων. / Υποστρατήγου Νικολάου Κ. Σπυροπούλου.

Σπυρόπουλος Νικόλαος Κ.1873-

Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή..
Digital Collections--Greek Digital Bibliography 15th-21st century
78 σ. : αναδιπλ. χαρτ., πίνακ. , ; 20 εκ.
"Μελέτη επαινεθείσα υπό της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας και δημοσιευθείσα εν τω ιδιαιτέρω αυτής επιστημ. τεύχει."
Στο οπισθόφυλλο αναγράφεται : "Έκδοσις Θεσσαλικού Συλλόγου 'Καρδίτσα' "

Θεσσαλικός Σύλλογος "Καρδίτσα"


GrRePK

"Εργασίαι Τύπου",Αθήναι :1932.

1932.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.