Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1896 (EL)
Βασιλικά / Υπό Ιωάννου Δ. Ζέπου.

Ζέπος, Ιωάννης Δ.,1871-

"Κατά την εν Λειψία έκδοσιν του G. E. Heimbach και το συμπλήρωμα του Ζ. Lingenthal. Οις προσετέθησαν αι Νεαραί διάταξεις των βυζαντινών αυτοκρατόρων αι μέχρι της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εκδοθείσαι, τα ελλείποντα κείμενα της Ιουστινιανείου Νομοθεσίας, τακείμενα του Jus Graecoromanorum, η μέχρι του νυν σχετική νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων και πλείσται ερμηνευτικαί σημειώσεις".
Lingenthal, Z.
Contributors--University of Crete Library
4χ.α.+905+1λ. σ. (Τόμος πρώτος) , ; 29 εκ.

Heimbach, Gustav Ernst,1810-1851
Lingenthal, Z.


Εκ του Τυπογραφείου της Παλιγγενεσίας Ιωάν. Αγγελοπούλου,Εν Αθήναις :1896.

1896.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.