Πηδάλιον της νοητής νηός, της Μίας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικήs των ορθοδόξων Εκκλησίας :ήτοι άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες των αγίων οικουμενικών Συνόδων ... / ελληνιστί μεν, χάριν αξιοπιστίας εκτιθέμενοι, δια δε της καθ' ημάς κοινοτέρας διαλέκτου, προς κατάληψιν των απλουστέρων ερμηνευόμενοι παρά Αγαπίου Ιερομονάχου, και Νικοδημου Μοναχού, και μετ΄ επιμελείας ανακριθέντες, και διορθωθέντες... παρά του ... Δωροθέου. Το πρώτον τύποις εκδοθέντες αδεία μεν και προτροπή , και επιταγή του... Οικουμενικού Πατριάρχου.... Εκδίδεται νυν το δεύτερον υπό Κωνσταντίνου Γκαρμπολά του Ολυμπίου.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)


1841 (EN)
Πηδάλιον της νοητής νηός, της Μίας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικήs των ορθοδόξων Εκκλησίας :ήτοι άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες των αγίων οικουμενικών Συνόδων ... / ελληνιστί μεν, χάριν αξιοπιστίας εκτιθέμενοι, δια δε της καθ' ημάς κοινοτέρας διαλέκτου, προς κατάληψιν των απλουστέρων ερμηνευόμενοι παρά Αγαπίου Ιερομονάχου, και Νικοδημου Μοναχού, και μετ΄ επιμελείας ανακριθέντες, και διορθωθέντες... παρά του ... Δωροθέου. Το πρώτον τύποις εκδοθέντες αδεία μεν και προτροπή , και επιταγή του... Οικουμενικού Πατριάρχου.... Εκδίδεται νυν το δεύτερον υπό Κωνσταντίνου Γκαρμπολά του Ολυμπίου.

Digital Collections--Greek Digital Bibliography 15th-21st century
ιστ'+484 σ. : εικ. , ; 29 εκ.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Βουλησμάς, Δωρόθεος,πεθ. 1818.
Υπάρχει η ένδειξη εις Δόξαν Πατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος του ενός Θεού.
Νικόδημος,Αγιορείτης (ο Νάξιος),

Αγάπιος,ο πρεσβύτερος,
Βουλησμάς, Δωρόθεος,πεθ. 1818.
Νικόδημος,Αγιορείτης (ο Νάξιος),
Γκαρπολάς, Κωνσταντίνος,pbl


Εκ της Τυπογραφίας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά,Εν Αθήναις :Αωμα' 1841.

Αωμα' 1841.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)