Επίτομον συντακτικόν της Ελληνικής Γλώσσης προς διδαχήν εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις και παρθεναγωγείοις / Υπό Δ. Η. Κυριακοπούλου ___ Εγκριθέν υπό του Υπουργείου της Παιδείας κατά τον ΑΜΒ' Νόμον Εκδίδοται δαπάνη Ανέστη Κωνσταντινίδου.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1884 (EL)
Επίτομον συντακτικόν της Ελληνικής Γλώσσης προς διδαχήν εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις και παρθεναγωγείοις / Υπό Δ. Η. Κυριακοπούλου ___ Εγκριθέν υπό του Υπουργείου της Παιδείας κατά τον ΑΜΒ' Νόμον Εκδίδοται δαπάνη Ανέστη Κωνσταντινίδου.

Κυριακόπουλος, Δημ. Η.

64 σ. , ; 20 εκ.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Contributors--University of Crete Library


GrRePK

Καταστήματα Ο "Κοραής" Ανέστη Κωνσταντινίδου Τυπογραφείον Βιβλιοπωλείον,Εν Αθήναις :1884.

1884.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.