Δογματική διδασκαλία της αγιωτάτης ανατολικής και καθολικής Εκκλησίας, : Περιέχουσα κατ' εξαίρετον λόγον τρία τινά' Πρώτον, πότε μεταβάλλονται τα άγια εις σώμα και αίμα Χριστού' Δεύτερον, ότι η Θεοτόκος υπέκειτο τω προπατορικώ αμαρτήματι' και Τρίτον, ότι αι αιμερίδες ου μεταβάλλονται εις σώμα και αίμα Χριστού / συντεθείσα παρά του σοφωτάτου διδασκάλου, κυρίου Σεβαστού Τραπεζουντίου του Κυμηνίτου, αφιερωθείσα δε, τω μακαριωτάτω και σοφωτάτω Δεσπότη, κυρίω κυρίω Δοσιθέω, πατριάρχη της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ, και πάσης Παλαιστίνης. Ηγεμονεύοντος του υψηλοτάτου Αυθέντου κυρίου Ιωάννου Κωνσταντίνου Βασαράβα Βοεβόνδα[sic] πάσης Ουγγροβλαχίας΄ Και νυν το Πρώτον τύποις εκδοθείσα, Αναλώμασι του ευγενεστάτου, και λογιωτάτου άρχοντος Ποστελνίκου, κυρίου Γεωργίου του Καστριώτου΄ Προς το παρέχεσθαι δωρεάν τοις Ορθοδόξοις.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔογματική διδασκαλία της αγιωτάτης ανατολικής και καθολικής Εκκλησίας, : Περιέχουσα κατ' εξαίρετον λόγον τρία τινά' Πρώτον, πότε μεταβάλλονται τα άγια εις σώμα και αίμα Χριστού' Δεύτερον, ότι η Θεοτόκος υπέκειτο τω προπατορικώ αμαρτήματι' και Τρίτον, ότι αι αιμερίδες ου μεταβάλλονται εις σώμα και αίμα Χριστού / συντεθείσα παρά του σοφωτάτου διδασκάλου, κυρίου Σεβαστού Τραπεζουντίου του Κυμηνίτου, αφιερωθείσα δε, τω μακαριωτάτω και σοφωτάτω Δεσπότη, κυρίω κυρίω Δοσιθέω, πατριάρχη της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ, και πάσης Παλαιστίνης. Ηγεμονεύοντος του υψηλοτάτου Αυθέντου κυρίου Ιωάννου Κωνσταντίνου Βασαράβα Βοεβόνδα[sic] πάσης Ουγγροβλαχίας΄ Και νυν το Πρώτον τύποις εκδοθείσα, Αναλώμασι του ευγενεστάτου, και λογιωτάτου άρχοντος Ποστελνίκου, κυρίου Γεωργίου του Καστριώτου΄ Προς το παρέχεσθαι δωρεάν τοις Ορθοδόξοις.

Κυμηνίτης, Σεβαστός,1630-1702.

Η αρίθμηση των σελίδων γίνεται κανονική από την 9 κ.ε.Οι πρώτες 8 σελίδες είναι αριθμημένες κατά φύλλα.
Orthodox Eastern Church Doctrinal and controversial works.
Contributors--University of Crete Library
14χ.α.+400+2χ.α.+4λ. σ. , ; 23 εκ.

Orthodox Eastern Church Doctrines.


Παρά Ανθίμου Ιερομονάχου του εξ Ιβηρίας,Εν Βουκουρεστίω της Ουγγροβλαχίας :έτει από θεογονίας, αψγ' (=1703).

έτει από θεογονίας, αψγ' (=1703).

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.