Μετρητής μονάδων TeKaDe

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

Αποθετήριο :
Συλλογές Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΜετρητής μονάδων TeKaDe (EL)
TeKaDe tariff meter (EN)

TELETAXE (EL)
TELETAXE (EN)

Mεταλλικός (αλουμινένιος) επιτοίχιος μετρητής τηλεφωνικών μονάδων για υπολογισμό χρεώσεων. Ο μετρητής διαθέτει δύο αναλογικούς πίνακες ενδείξεων (ρελέ). Ο πάνω μετρητής υπολογίζει το σύνολο των μονάδων των συνδιαλέξεων (αναγράφεται "Σύνολον"). Ο κάτω μετρητής μετρά τις μονάδες κάθε ξεχωριστής τηλεφωνικής συνδιαλέξης. Δεξιά λευκό κουμπί για να μηδενιστεί και να επανεκκινήσει η μέτρηση μονάδων κάθε ξεχωριστής κλήσης. Αριστερά κόκκινο κουμπί για να μηδενιστεί και να επανεκκινήσει η μέτρηση μονάδων συνολικά. (EL)
Metallic (aluminum) wall-mounted tariff meter for calculating charges. The meter has two analogue display panels (relays). Upper meter calculates the total call units (marked "Total"). The lower meter counts units of each individual call. On the right shown white button to reset and restart unit measuring of each individual call. On the left shown red button to reset and restart total unit measuring. (EN)

Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός (EL)
Telecommunication Equipment (EN)

μέταλλο,πλαστικό (EL)
metal,plastic (EN)

Ιταλία (EL)
Italy (EN)

Δεκαετία 1970 - 1980 (EL)


Δεκαετία 1970 (EL)
1970s (EN)
Εικόνα

2440
mt-015028*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.