Ηλεκτρονικός υπολογιστής Amstrad

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια ΔιανομήΗλεκτρονικός υπολογιστής Amstrad (EL)
Amstrad electronic computer (EN)

Amstrad (EL)
Amstrad (EN)

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου CPC (Colour Personal Computer) 6128 σκούρου γκρι χρώματος Η οθόνη, πράσινης απόχρωσης, παρέχει την τροφοδοσία για τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας. Πληκτρολόγιο με λατινικό αλφάβητο, το οποίο συνδέεται με την οθόνη με τρία καλώδια γκρι χρώματος. Η οθόνη παρέχει την τροφοδοσία για τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας. Στο πληκτρολόγιο βρίσκεται και ο οδηγό δισκέτας (Floppy Disk Drive). (EL)
Repository/Location: Μουσείο Τηλεποικινωνιών Ομίλου ΟΤΕ (EL)
Electronic dark gray computer CPC type (Colour Personal Computer) 6128.The screen, in green hue, provides the power for operation of the central unit. Keyboard with Latin alphabet, which is connected to the screen with three gray cables. The screen provides the power for operation of the central unit. The keyboard also includes the Floppy Disk Drive. (EN)

Ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) (EL)
Electronic Computer (EN)

Μέταλλο, Πλαστικό, Γυαλί, (EL)
Metal, Plastic, Glass (EN)OTE Group Telecommunications Museum (EL)

1985 (EL)
1985 (EN)

Κορέα (EL)
Korea (EN)Εικόνα

31,5 x 50,5 x 56 εκ. (EL)
315 x 505 x 56 cm . (EN)

OTE Group Telecommunications Museum
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.