Τηλέτυπο της SAGEM

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

Αποθετήριο :
Συλλογές Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΤηλέτυπο της SAGEM (EL)
SAGEM teleprinter (EN)

SAGEM (Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique) (EL)
SAGEM (Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique) (EN)

Τηλέτυπο με πλαστικό κάλυμμα μπεζ χρώματος. Αριστερά, τροφοδοτικό διάτρητης ταινίας και πάνω, τροφοδοτικό χαρτιού. Μπροστά, το χειριστήριο σε πράσινο φόντο: κουμπιά ελέγχου της συσκευής και (ελληνικό και λατινικό) πληκτρολόγιο.Το γαλλικό δίκτυο τηλέτυπων ξεκίνησε να λειτουργεί το 1946. Το 1949 η εταιρία Sagem (Γενικές Εφαρμογές Εταιρείας Ηλεκτρισμού και Μηχανικής) εγκαινιάζει το πρώτο ηλεκτρομηχανολογικό τηλέτυπο, SP5. Το γαλλικό δίκτυο τέλεξ στη από 9.000 συνδρομητές το 1965 φτάνει τους 66000 στα τέλη του 1977. Εξυπηρετούσε την κρατική υπηρεσία επικοινωνιών (νομαρχίες, στρατιωτικές υπηρεσίες, πρεσβείες κλπ), τις εταιρείες και τα πρακτορεία τύπου. Δεν υπήρχε δυνατότητα αποθήκευσης των μηνυμάτων με τα σημερινά ψηφιακά δεδομένα. Η καταγραφή τους γινόταν με το σύστημα 5 διατρήσεων σε μια λωρίδα-ταινία χαρτιού για τον κωδικό 5-bit. Τα 5 bits παρέχουν μόνο 32 συνδυασμούς Η εναλλαγή ανάμεσα σε χαρακτήρες γραμμάτων και αριθμών ή σημείων στίξης γινόταν με δύο πλήκτρα. Η ταινία διάτρησης έβγαινε από ειδική θυρίδα στο πλάι του συστήματος. Η αποστολή μηνύματος γινόταν με δύο τρόπους: με τοποθέτηση ταινίας διάτρησης στην θυρίδα στη δεξιά πλευρά της συσκευής ή με πληκτρολόγηση του μηνύματος. Η ταχύτητα μετάδοσης ήταν 50 baud. (EL)
A teleprinter with a beige plastic cover. On the left was a perforated tape feeder, and on top was the paper feeder. In front was the control in a green background, sporting the control buttons and a (Greek & Latin ) keyboard. The French teleprinter network came into use in 1946. In 1949, the company SAGEM (Company of General Applications of Electricity and Mechanics ) introduced the first electromechanical teleprinter SP5. By the end of 1977, the French telex network went from 9.000 subscribers in 1965 to 66.000. It served the state communications services ( prefectures, military services, embassies, etc. ), companies and press agencies. The storage of messages was not possible then as it is now with the digital information. The recordings were made with a system of 5 perforations on a paper tape for code 5-bit. The 5 bits gave only 32 combinations. The interchange of letters and figures characters and punctuation marks was done by two keys. The perforated tape came out from a special side opening. The transmission of messages was possible in two ways: by inserting the perforated tape in the opening on the right side of the device or by typing the message. The transmission speed was 50 baud. (EN)

Τηλεγραφικός εξοπλισμός (EL)
Telegraph equipment (EN)

μέταλλο,πλαστικό (EL)
metal,plastic (EN)

Γαλλία (EL)
France (EN)

Δεκαετία 1980 (EL)


Δεκαετία 1980 (EL)
1980s (EN)
Εικόνα

mt-015604
11103*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.