Τηλέτυπο της Oki Electrical Industry Co., Ltd

Τηλέτυπο της Oki Electrical Industry Co., Ltd

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

Αποθετήριο :
Συλλογές Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΤηλέτυπο της Oki Electrical Industry Co., Ltd (EL)
Telex Oki Electrical Industry Co., Ltd Teletype (EN)

Oki Electrical Industry Company, Ltd (EL)
Oki Electrical Industry Company, Ltd (EN)

Γκρι μεταλλικό τηλέτυπο. Δεξιά και αριστερά, τροφοδοτικά διάτρητης ταινίας. Πάνω, μεταλλικό στήριγμα για το κείμενο που πληκτρολογείται. Κουμπιά χειρισμού της συσκευής και (ελληνικό και λατινικό) πληκτρολόγιο. (EL)
Grey, metal teletype. On the right and left side, tape perforator power supplies. At the top, a metal support for typing the text. Control buttons for the device and (Greek and Latin) keyboard. (EN)

Τηλεγραφικός εξοπλισμός (EL)
Telegraph equipment (EN)

πλαστικό,μέταλλο (EL)
plastic,metal (EN)

Ιαπωνία (EL)
Japan (EN)

1976 (EL)


1976 (EL)
1976 (EN)
Εικόνα

mt-015605
11282*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.