Δέκτης τηλεφωνικών τελών

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

Αποθετήριο :
Συλλογές Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΔέκτης τηλεφωνικών τελών (EL)
Siber Telecommunications S.A. Telephone Charges Receiver (EN)

Siber Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (EL)
Siber Telecommunications S.A. (EN)

Δέκτης τηλεφωνικών τελών (EL)
Telephone Charges Receiver (EN)

Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός (EL)
Telecommunication Equipment (EN)

μέταλλο,πλαστικό (EL)
metal,plastic (EN)

Ελλάδα (EL)
Greece (EN)

Δεκαετία 1980 (EL)


Δεκαετία 1980 (EL)
1980s (Decade) (EN)
Εικόνα

22282
mt-015707*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.