Χειριστήριο τηλεγραφίας

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

Αποθετήριο :
Συλλογές Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΧειριστήριο τηλεγραφίας (EL)
Telegraph Control (EN)

[-] (EL)
[-] (EN)

Τραπέζι με μορσικό σύστημα τηλεγραφίας αποτελούμενο από το χειριστήριο τηλεγραφίας και τον ηλεκτρομαγνήτη που λειτουργεί ως ενισχυτής σήματος και δέκτης (EL)
Table on top of which there is a MORSE telegraphy system that consists of a telegraph control and the electromagnet that amplifies the signal of both the transmitter and the receiver. (EN)

Τηλεγραφικός εξοπλισμός (EL)
Telegraph equipment (EN)

μπρούντζος,μέταλλο,ξύλο (EL)
bronze,metal,wood (EN)

1860 (EL)


1860 (EL)
1860 (EN)
Εικόνα

13089
mt-015774*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.