Τηλέτυπο Standard Elektrik Lorenz

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

Αποθετήριο :
Συλλογές Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΤηλέτυπο Standard Elektrik Lorenz (EL)
Standard Elektrik Lorenz (EN)

Standard Elektrik Lorenz (SEL) (EL)
Standard Elektrik Lorenz (SEL) (EN)

Τηλέτυπο σε μεταλλική γρι βάση. Πλαστικό κάλυμμα συσκευής σε ανοιχτό γρι χρώμα. Πάνω, τροφοδοτικό χαρτιού. Περιστροφικός επιλογέας, κουμπιά ελέγχου της συσκευής και πληκτρολόγιο. (EL)
Teleprinter with a grey metal base. The device had a light grey colour. On the top was the paper feeder. It had a rotary dial, control buttons and keyboard. (EN)

Τηλεγραφικός εξοπλισμός (EL)
Telegraph equipment (EN)

μέταλλο,πλαστικό (EL)
metal,plastic (EN)

Γερμανία (EL)
Germany (EN)

1965 (EL)


1965 (EL)
1965 (EN)
Εικόνα

mt-015799
8698*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.