Τηλεφωνικός μεταλλάκτης μάρκας Philips

Τηλεφωνικός μεταλλάκτης μάρκας Philips

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

Αποθετήριο :
Συλλογές Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΤηλεφωνικός μεταλλάκτης μάρκας Philips (EL)
Philips Telephone Switchboard (EN)

Philips (EL)
Philips (EN)

Ξύλινο κιβώτιο με πρόσοψη με μαύρη μεταλλική επένδυση. Στο επάνω τμήμα διακρίνονται εννέα περιστροφικοί επιλογείς ρυθμίσεων, Στο κάτω τμήμα δεκατρείς διακόπτες λειτουργίας. Δεξιά δίσκος κλήσης αριθμών και στην δεξιά πλευρά της συσκευής μανιβέλα λειτουργίας. (EL)
Wooden box whose front has a black metal coating. On the top, nine rotary regulating switches are visible. At the bottom , thirteen operation switches. On the right, a number selection disk and on the right side of the device, an operation crank. (EN)

Τηλεφωνικά κέντρα (EL)
Call centers (EN)

βακελίτης,μέταλλο,ξύλο (EL)
bakelite,metal,wood (EN)

Ολλανδία (EL)
the Netherlands (EN)

1920-1940 - 1940 (EL)


1920-1940 (EL)
1920-1940 (EN)
Εικόνα

mt-015801
22045*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.