Ηλεκτρονική λυχνία Standard Telephones and Cables Ltd

Ηλεκτρονική λυχνία Standard Telephones and Cables Ltd

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

Αποθετήριο :
Συλλογές Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΗλεκτρονική λυχνία Standard Telephones and Cables Ltd (EL)
Standard Telephones and Cables(STC) electronic tube (EN)

Standard Telephones and Cables Ltd (STC) (EL)
Standard Telephones and Cables Ltd (STC) (EN)

Ηλεκτρονική λυχνία (λυχνία κενού ή θερμιονική βαλβίδα) της Standard Telephones and Cables Ltd (STC), τύπου 4077A, αγγλικής κατασκευής, από το 1938. (EL)
Standard Telephones and Cables Ltd (STC) type- 4077A electronic tube (vacuum tube or thermionic valve), made in England in 1938. (EN)

Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός (EL)
Telecommunication Equipment (EN)

γυαλί,μέταλλο (EL)
glass,metal (EN)

Αγγλία (EN)

1938 (EL)


1938 (EL)
1930s (Decade) (EN)
Εικόνα

mt-016986
21086*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.