δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια ΔιανομήΤηλεφωνικός μεταλλάκτης (EL)
Telephone converter (EN)

Repository/Location: Μουσείο Τηλεποικινωνιών Ομίλου ΟΤΕ (EL)
Τηλεφωνικός μεταλλάκτης Πολωνικής κατασκευής του 1961. Ξύλινο πλαίσιο, μεταλλική πρόσοψη, 7 υποδοχές συνδέσεων, 5 υποδοχές σύνδεσης τηλεφωνικών γραμμών, δύο διακόπτες λειτουργίας και δίσκος κλήσης αριθμών. Αριστερά υπάρχει μεταλλικό άγκιστρο με ακουστικό μαύρου χρώματος από βακελίτη. Οι επιτραπέζιοι μεταλλάκτες χρησιμοποιήθηκαν για τη λειτουργία τηλεφωνικών κέντρων. Το συγκεκριμένο είδος μεταλλάκτη πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε σε τηλεφωνικά κέντρα υπηρεσιών για εσωτερική επικοινωνία των τμημάτων. Πρόκειται για πολωνικής κατασκευής μεταλλάκτη και το συγκεκριμένο μοντέλο εξυπηρετούσε πέντε γραμμές. επίσης είναι πιθανό να χρησιμοποιήθηκε και από συνεργεία ελέγχου αστικών ή/και περιφερειακών τηλεφωνικών δικτύων. Η επιλογή χρήσης του μοντέλου πιθανώς να στηρίχθηκε στο γεγονός ότι ο σχεδιασμός του είναι απλός από υλικά ανθεκτικά, με μάλλον χαμηλό κόστος παραγωγής-αγοράς, καθιστώντας το αξιόπιστο εργαλείο επικοινωνίας. (EL)
Polish-made convertor manufactured in 1961. Wooden frame and metal facade, with 7 sockets, 5 phone line sockets, two function switches and a rotary dial. On the left is a metal hook whereon is resting a black Bakelite handset. Desk converters were used at telephone exchanges. This particular convertor was probably used for intercommunication purposes at a telephone exchange. It is a Polish-made converter catering for five phone lines, and it is possible that it was used by urban/rural telephone network management crews. The option of using this model was probably based on the fact that it is a simple design made of resistant materials and with a rather low production-purchase cost, making it a reliable instrument of communication. (EN)


Ξύλο, μέταλλο, βακελίτης (EL)
Metal. Wood. Bakelite (EN)

Πολωνία (EL)
Poland (EN)

1961 (EL)
1961 (EN)

OTE Group Telecommunications Museum (EL)

Εικόνα

40,5 x 28,5 x 20 εκ. (EL)
40,5 x 28,5 x 20 cm (EN)

OTE Group Telecommunications Museum
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.