δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια ΔιανομήΤηλεφωνική συσκευή (EL)
Telephone device (EN)

Siemens (EL)
Siemens (EN)

Επιτραπέζια τηλεφωνική συσκευή μάρκας Siemens χρώματος πράσινου με δίσκο κλήσης αριθμών. Η ορολογία "FeTAp" αφορά στα επιτραπέζια τηλέφωνα της σειράς και συνδέεται με το όνομα του ομοσπονδιακού ταχυδρομείου της Γερμανίας, από το 1961 έως και τη δεκαετία του 1980. Τα δυο πρώτα ψηφία αφορούν στο έτος σχεδιασμού της σειράς, το 1961. Το συγκεκριμένο μοντέλο - η πράσινη έκδοση - κυκλοφορεί το 1976. Σημαντικό χαρακτηριστικό της σειράς ήταν η δυνατότητα αναβάθμισης και άμεσης επισκευής καθώς τα κεντρικά τμήματα μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς ειδικευμένα εργαλεία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, το καθαρό πλαστικό περίβλημα προσφέρει για πρώτη φορά στην δυνατότητα διευρυμένης ανακύκλωσης. Συνολικότερα, η σειρά είχε ως στόχο την αντικατάσταση του μαζικού W48, καθώς οι συσκευές καθίστανται αισθητά πιο ελαφριές, συμπαγείς και εύχρηστες. (EL)
Repository/Location: Μουσείο Τηλεποικινωνιών Ομίλου ΟΤΕ (EL)
Siemens desk phone in green colour with rotary dial. The term "FeTAp" concerns the series desk phones and is linked with the name of the German federal post office, from 1961 until the 1980s. The first two digits refer to the design year, in 1961. This particular model -green edition - was marketed in 1974. The series' essential feature is the ability to be upgraded or repaired, since its main parts can be replaced without the need of special tools and in a short period of time. At the same time, its clean plastic cover contributed for the first time to the expansion of recycling. The series aimed at replacing the massively produced W48 as devices tended to be considerably lighter, more compact and easy to use. (EN)


Πλαστικό, μέταλλο (EL)
Plastic. Metal. (EN)OTE Group Telecommunications Museum (EL)

1976-1981 (EL)
1976 - 1981 (EN)

Γερμανία (EL)
Germany (EN)Εικόνα

11,5 x 22 x 20 εκ. (EL)
11,5 x 22 x 20 cm (EN)

OTE Group Telecommunications Museum
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.