δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια ΔιανομήΤηλεφωνικός θάλαμος ΑΕΤΕ (EL)
Telephone Booth AETE (Anonymous Hellenic Telecommunications Company) (EN)

ΑΕΤΕ (EL)
ΑΕΤΕ (Anonymous Hellenic Telecommunications Company). (EN)

Repository/Location: Μουσείο Τηλεποικινωνιών Ομίλου ΟΤΕ (EL)
Υπαίθριος Τηλεφωνικός θάλαμος ΑΕΤΕ, δεκαετίας 30, με εμφανείς επιρροές από το αρχιτεκτονικό ρεύμα Bauhaus, Μόνιμη Συλλογή ΜΤ ΟΤΕ Οι τηλεφωνικοί θάλαμοι στην Ελλάδα τον πρώτο κερματοδέκτη εγκατέστησε η ΑΕΤΕ το 1936, με τη χαρακτηριστική επιγραφή "ΕΔΩ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ" και "ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ" για την εξυπηρέτηση του κοινού, αφού η εγκατάσταση τηλεφώνου σε κάθε σπίτι ήταν δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία. Οι θάλαμοι με ξύλινη επένδυση φιλοξενούνταν σε εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, ενώ οι μεταλλικοί ήταν τοποθετημένοι στην ύπαιθρο. Υπήρχαν και κάποιοι υπαίθριοι με διαφημιστικά μηνύματα σε πολυσύχναστα σημεία των πόλεων, για να εξυπηρετούν τους διερχόμενους πολίτες. Οι τηλεφωνικοί κερματοδέκτες λειτουργούσαν με ειδικά τηλεφωνικά κέρματα. στη δεκαετία του 50 αντικαταστάθηκαν από θαλάμους με το λογότυπο του ΟΤΕ (έτος ίδρυσης 1949). Τα τηλέφωνα αρχικά ήταν λίγα και η ουρά αναμονής μεγάλη, ενώ η παραίνεση του ΟΤΕ "εστέ σύντομοι" συνήθως δεν εύρισκε ανταπόκριση. Οι τηλεφωνικοί θάλαμοι με κερ (EL)
Outdoor AETE Booth, dated in the 30s, with obvious influences by the Bauhaus architectural movement . Permanent MT OTE Collection. In the telephone booths in Greece, the first coin-operated telephone was installed by AETE in 1936, with the characteristic inscriptions “CALL HERE” and “PUBLIC PHONE ” in order to facilitate the public, since installing a telephone set in every house was a difficult and expensive procedure. The wooden-coated booths were placed in internal public spaces whereas the metal booths were placed outdoors. There were some outdoor booths covered with adverts, in the busiest parts of the cities, in order to facilitate the passing-by citizens. The coin-operated telephones operated with special, telephone tokens. During the 50’s, they were replaced by booths with the OTE logo (year of establishment 1949). The phones were initially few and the waiting queue long, whereas the advise issued by OTE for brevity usually found zero response. The payphones of the telep (EN)

Τηλεφωνικός θάλαμος με κερματοδέκτη (EL)
Phone Booth with Coin- operated telephone (EN)

Ξύλο, μέταλλο (EL)
Wood, Metal (EN)

Ελλάδα (EL)
Greece (EN)

1930 (EL)
1930 (EN)

OTE Group Telecommunications Museum (EL)

Εικόνα

236 x 95 x 95 εκ. (EL)

OTE Group Telecommunications Museum
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.