Κτίριο ΟΤΕ , Χολαργός

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

Αποθετήριο :
Συλλογές Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΚτίριο ΟΤΕ , Χολαργός (EL)
OTE building , Cholargos – Attica (EN)

Αφοί Μεγαλοκονόμου ©Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία (EL)
Megalokonomou Bros ©Benaki Museum/Photographic Archives (EN)

Κτίριο του ΟΤΕ (Αυτόματο Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο) στην περιοχή του Χολαργού. Εξωτερική άποψη. (EL)
OTE building (Automatic Telephone Exchange) in the Cholargos area. External view. (EN)

Κτίρια ΟΤΕ (EL)
OTE Buildings (EN)

εκτυπωμένη φωτογραφία (EL)
printed photograph (EN)

Χολαργός, Αθήνα (EL)
Cholargos, Athens (EN)

12/2/1963 (EL)


12/2/1963 (EL)
12/2/1963 (EN)
Εικόνα

39340
mt-071282*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.