Η στήλη του Αιμίλιου Παύλου στο Μουσείο των Δελφών

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΗ στήλη του Αιμίλιου Παύλου στο Μουσείο των Δελφών (EL)
The stele of Aemilius Paulus in the Museum of Delphi (EN)
La stèle de Paul Émile dans le musée de Delphes (FR)

Αιμίλιος Παύλος (EL)
Aemilius Paulus (EN)
Paul Émile (FR)

Αρνητικό φωτογραφίας που εικονίζει τη στήλη του Αιμίλιου Παύλου στο αρχικό μουσείο των Δελφών. Η στήλη είναι το πρώτο ρωμαϊκό μνημείο τέτοιου τύπου που στήθηκε επί ελληνικού εδάφους και εικονίζει στη ζωφόρο της σκηνές από τη μάχη της Πύδνας του 168 π.Χ., στην οποία πρωτοστατούσε ο ρωμαίος ύπατος και η οποία σφράγισε τον Γ' μακεδονικό πόλεμο. (EL)
Negative of a photograph depicting the stele of Aemilius Paulus in the first museum of Dephi. The stele is the first such Roman monument to be erected on Greek soil and it depicts on its frieze scenes from the battle at Pydna in 168 B.C; this battle ended the Thirs Macedonian War and it was won by the Roman consul. (EN)
Négatif d'une photographie montrant la stèle de Paul Émile dans le premier musée de Delphes. La stèle est le premier monument romain de ce type à être érigé sur le sol grec et il dépeint sur sa frise des scènes de la bataille de Pydna en 168 avant J.-C; cette bataille a marqué la fin de la guerre de la Troisieme Guerre Macédonienne et elle a été remportée par le consul romain. (FR)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)
Photo (FR)
2ος αι. π.Χ. (EL)
2nd c. B.C. (EN)
2e s. av. J.-C. (FR)

Αρχαιολογικός χώρος Δελφών, ιερό Απόλλωνα (EL)

Ελληνιστική Περίοδος (EL)
Hellenistic Period (EN)
Hellenistic Period (FR)

2015-08-17T07:43:06Z


Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorie des Antiquités de Phocide (EN)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.