Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας αποτελεί Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, έχει έδρα τους Δελφούς και χωρική αρμοδιότητα στο Νομό Φωκίδας. Μεριμνά για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων του Νομού Φωκίδος.

συλλογές

αποθετήριο | 149  τεκμήρια