Αγγείο με πλαστική διακόσμηση στη μορφή συμπλέγματος Αφροδίτης και Έρωτα

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΑγγείο με πλαστική διακόσμηση στη μορφή συμπλέγματος Αφροδίτης και Έρωτα (EL)
Vessel with plastic decoration in the form of a Cupid and Aphrodite complex (EN)
Vase avec une décoration en plastique sous la forme d'un complexe d' Eros et Aphrodite (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Πήλινο τριφυλλόστομο πλαστικό αγγείο. Βάση κυλινδρική και λαβή κάθετη ταινιωτή που καλύπτεται με μελανή βαφή, πίσω όψη αδρά αποδοσμένη. Η κύρια όψη του αγγείου αποδίδει σύμπλεγμα δύο μορφών∙ η γυναικεία μορφή εικονίζεται καθιστή να φορά ιμάτιο και στην κεφαλή στεφάνι από φύλλα. Δίπλα της στέκεται όρθια, γυμνή, ανδρική, φτερωτή μορφή. Το ένα χέρι είναι λυγισμένο στον αγκώνα και έρχεται στη μέση, ενώ με το άλλο ακουμπά τον ώμο της γυναικείας μορφής. Και η ανδρική μορφή κοσμείται με στεφάνι από φύλλα στην κεφαλή. Σώζονται ίχνη χρυσής βαφής στα μαλλιά των μορφών, ιδιαίτερα στη γυναικεία. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται σχηματικά. Φέρει λευκό επίχρισμα ενώ διατηρεί σε σημεία βαφή πράσινη, γαλαζωπή και ροδόχρωμη. (EL)
Clay vessels with a trefoil mouth. The base is cylindrical and the handle is vertical with bands, covered entirely with black pigment; its back side is rendered coarsely. The front side, however, represents a complex of two figures: the female figure is depicted seated, wearing a himation and a wreath made of leaves. Next to her stands a naked, male, winged figure. One of his hands is bent on the elbow and leans towards the waist, whereas with the other hand he touches the shoulder of the female figure. The male figure bears also a wreath made of leaves. Traces of golden pigment are preserved on the hair, particularly on that of the female figure. The facial characteristics are rendered schematically. The vessels is covered with white slip, whereas at some points it preserves traces of green, bluish and reddish colour. (EN)
Vase d'argile avec une bouche a trèfle. La base est cylindrique et la poignée est verticale avec des bandes, entièrement recouvert en pigment noir; sa face arrière est rendue grossièrement. La face avant, cependant, représente un complexe de deux figures: la figure féminine est représentée assisee, vêtu d'un himation et une couronne de feuilles. A côté d'elle se dresse une figure mâle, nue et ailée. Une de ses mains est pliée sur le coude et se penche vers la taille, tandis que avec l'autre main, il touche l'épaule de la figure féminine. Le personnage masculin porte également une couronne faite de feuilles. Traces de pigment doré sont conservées sur les cheveux, en particulier sur celui de la figure féminine. Les traits du visage sont rendus schématiquement. La vase est recouverte de couleur blanc, alors que sur certains points elle conserve des traces de couleur verte, bleue et rougeatre. (FR)

Ανάθημα (EL)
Votive object (EN)
Votive object (FR)4ος αι. π.Χ. (EL)
4th c. B.C. (EN)
4e s. av.J.-C. (FR)

Ύψος 0,14 μ. (EL)
Height 0.14 m. (EN)
Hauteur 0.14 cm. (FR)

Δελφοί (EL)
Delphi (EN)
Delphes (FR)

Κλασική περίοδος (EL)
Classical Period (EN)
Classical Period (FR)

2015-08-13T11:55:40Z


Τρισδιάστατο μοντέλο

πηλός (EL)
clay (EN)
tonneau (FR)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.