Χάλκινα αγάλματα εφήβων

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧάλκινα αγάλματα εφήβων (EL)
Bronze statuettes of adolescents (EN)

Διόσκουροι (EL)
Castor and Pollux (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Δυο χάλκινα ανδρικά αγάλματα, δείγματα επαρχιακής εργασίας, που πιθανώς αναπαριστούν τους Διόσκουρους. Τα δυο αγάλματα βρέθηκαν στην επίχωση επιμελώς τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο. Τα μέλη τους, δηλαδή οι κεφαλές, οι κορμοί και τα άκρα είναι ξεχωριστά κατασκευασμένα. Βρέθηκαν στην επίχωση σε τετράπλευρο οικοδόμημα ΒΑ του Ταφικού Περιβόλου Α της Κυπαρισσίας. (EL)
Two bronze statuettes of male adolescents, possibly depicting Castor and Pollux. They were made in a provincial, maybe local workshop.The two statuettes were found carefully placed one atop the other in the backfilling. Thier members, i.e. the heads, the torsos and the hands and legs are made separately. They were found in the backfilling in a rectangular building to the NE of the Grave Circle A in Kyparissia. (EN)

Ανάθημα (EL)
Votive object (EN)

Πλαστική (EL)
Plastic (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

Τέλη 3ου αι. μ.Χ. (EL)
End of 3rd c. A.D. (EN)

Κυπαρισσία. (EL)
Kyparissia. (EN)

Ρωμαϊκή Περίοδος - Ύστερη Αρχαιότητα (EL)
Roman - Late antiquity Period (EN)

2015-04-07T09:55:55Z

Εικόνα

χαλκός (EL)
bronze (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.