Ταφικός πίθος, Αγ. Ιωάννης Παπουλίων

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤαφικός πίθος, Αγ. Ιωάννης Παπουλίων (EL)
Burial pithos, Agios Ioannis, Papoulia (EN)

Υπερμεγέθης ταφικός πίθος (EL)
Enormous burial pithos (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Τεράστιος ταφικός πίθος, ένας από τους εννέα που βρέθηκαν στον ταφικό τύμβο του Αγίου Ιωάννη Παπουλίων. Οι πίθοι περιείχαν τους νεκρούς, σε αρκετές περιπτώσεις δύο, σε συνεσταλμένη στάση και ήταν τοποθετημένοι οριζόντια στο έδαφος με το στόμιο στραμμένο προς την περιφέρεια του τύμβου που περικλειόταν από λίθινο ανάλημμα. (EL)
Huge burial pithos, belonging to a group of nine, found at the burial tumulus of Agios Ioannis, Papoulia. The jars contained the dead, in some cases two of them, in contracted position and they were placed horizontally on the ground, with the mouths turned towards the perimeter of the tumulus, which is surrounded by a stone wall. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφές Μεσσηνίας 1952-1966, Εικ.-σχέδια Σ. Ιακωβίδη, Η Βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 292, 2014, 97 εικ. 22 (EL)
Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφές Μεσσηνίας 1952-1966, Εικ.-σχέδια Σ. Ιακωβίδη, Η Βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 292, 2014, 97 εικ. 22 (EN)

περί το 1900 π.Χ. (EL)
ca 1900 B.C. (EN)

ύψος 2,18 μέτρα (EL)
height 2.18 meters (EN)

Ταφικός τύμβος Αγ. Ιωάννη Παπουλίων (EL)
Burial tumulus at Agios Ioannis, Papoulia (EN)

Μέσοελλαδική Περίοδος (EL)
Middle Helladic Period (EN)

2015-04-07T10:17:55Z

Εικόνα

πηλός (EL)
clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.