Ελληνιστικό γυάλινο μπωλ

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕλληνιστικό γυάλινο μπωλ (EL)
Hellenistic glass bowl (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Γυάλινο μπωλ με χείλος ελαφρώς έσω νεύον από υαλόμαζα σκούρου πράσινου-κυανού χρώματος, με ανάγλυφη διακόσμηση από επαναλαμβανόμενες σπείρες σε όλη την έκταση του σώματος. (EL)
Glass bowl with a lip which is slightly inclined towards the interior, of dark green-blue glass, with a relief decoration of recurrent spirals all over its body. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


ΑΔ 17 (1961/2), 98 πιν. 104 α, γ. (EL)
ΑΔ 17 (1961/2), p.98 pl. 104 α,γ (EN)

Β’ μισό 2ου αι. π.Χ. (EL)
2nd half of 2nd c. B.C. (EN)

Τάφος 3, τύμβος Τσοπάνη-Ράχη, Πύλος (EL)
Grave 3, tumulus at Tsopani-Rachi, Pylos (EN)

Ελληνιστική Περίοδος (EL)
Hellenistic Period (EN)

2015-04-13T16:13:41Z

Εικόνα

γυαλί (EL)
glass (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.