Δίδυμοι κιβωτιόσχημοι τάφοι στο ελληνιστικό νεκροταφείο της Γιάλοβας με τα κτερίσματά τους

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Δίδυμοι κιβωτιόσχημοι τάφοι στο ελληνιστικό νεκροταφείο της Γιάλοβας με τα κτερίσματά τους (EL)
Twin shaft graved in the Hellenistic cemetery of Yalova with their grave goods (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Δίδυμοι κιβωτιόσχημοι τάφοι από τις ανασκαφές στο ύστερο κλασικό- ελληνιστικό νεκροταφείο στο Διβάρι Γιάλοβας. Οι τάφοι ήταν επενδεδυμένοι με λίθινες πλάκες και περιείχαν πλήθος κτερισμάτων, κυρίως κεραμική, αλλά και νομίσματα, χάλκινα αντικείμενα και γυάλινα σκεύη. Στη φωτογραφία διακρίνονται οι τάφοι με τα κτερίσματά τους. (EL)
Twin shaft graves from the excavations at the late Classical-Hellenistic cemetery at Divari, Yalova. The graves were revetted with stone slabs and contained large number of grave goods, mainly pottery, but also coins, bronze items and glass vessels. In the photograph one can see the graves with their grave goods. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Αρχαιολογικό Δελτίο 21 (1966), Χρονικά, σελ. 163-165 (συντάκτης: Ν. Γιαλούρης) (EL)
Αρχαιολογικό Δελτίο 21 (1966), Χρονικά, pp. 163-165 (author: N. Yalouris) (EN)

1966 (EL)

Γιάλοβα, Διβάρι (EL)
Yalova, Divari (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-04-13T16:38:39Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.