Αεροφωτογραφία τμήματος του ανακτόρου του Νέστορα

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Αεροφωτογραφία τμήματος του ανακτόρου του Νέστορα (EL)
Aeophotography of part of the Palace of Nestor (EN)

Η αποστολή του Φρέντυ Κούπερ στη Μεσσηνία (EL)
Freddie Cooper's mission in Messenia (EN)

Φρέντερικ Κούπερ (EL)
Frederick Cooper (EN)

Αεροφωτογραφία τμήματος του ανακτόρου του Νέστορα που ελήφθη κατά τη διάρκεια του προγράμματος Αρχαιολογικών Ερευνών του πανεπιστημίου της Μιννεσότα στη Δυτική Μεσσηνία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Φρεντ Κούπερ. (EL)
Aerophotography of part of the Palace of Nestor during the project Minnesota Archaeological Researches in the Western Peloponnese (MARWP) under the direction of Professor Fred Cooper. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


http://www.ascsa.edu.gr/pdf/uploads/hesperia/148395.pdf (EL)
http://www.ascsa.edu.gr/pdf/uploads/hesperia/148395.pdf (EN)

δεκαετία 1990 (EL)
1990s (EN)

Ανάκτορο Νέστορα, αρχείο (δωμάτια 7-8) (EL)
Palace of Nestor, archive (rooms 7-8) (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-04-13T16:41:02Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.