Φωτογραφία από τις ανασκαφές στον ταφικό περίβολο της Περιστεριάς

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Φωτογραφία από τις ανασκαφές στον ταφικό περίβολο της Περιστεριάς (EL)
Photography from the excavations at the Grave Circle at Peristeria (EN)

Σπυρίδων Μαρινάτος (EL)
Spyridon Marinatos (EN)

Φωτογραφία από τις ανασκαφές του Σπ. Μαρινάτου στον ταφικό κύκλο της Περιστεριάς. Οι ανασκαφές, που διήρκεσαν από το 1961 ως το 1965, αποκάλυψαν θολωτούς τάφους με σημαντικά κτερίσματα, μεταξύ των οποίων το αρχαιότερο γυναικείο ειδώλιο (μινωικού τύπου) στη Μεσσηνία, αλλά και πλήθος χρυσών αντικειμένων, μικρών και μεγάλων. (EL)
Photograph from the excavations by Sp. Marinatos at the Grave Circle of Peristeria. The excavations, which lasted from 1961 to 1965, revealed tholos tombs with important finds, among which the oldest female figurine (of Minoan type) in Messenia, as well as a large number of golden items, small or larger. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


1961-65 (EL)

Περιστεριά, θολωτός τάφος 3 (EL)
Peristeria, tholos tomb 3 (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-04-13T16:44:28Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.