Θολωτός τάφος 1 Τραγάνας

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘολωτός τάφος 1 Τραγάνας (EL)
Tholos tomb I of Tragana (EN)


Φωτογραφία αρχείου από τις ανασκαφές στον θολωτό τάφο Ι στην Τραγάνα από τον Σπ. Μαρινάτο, το 1955. Στον δρόμο του τάφου διακρίνονται ακόμη αύλακες από το άρμα που μετέφερε τον νεκρό στην τελευταία του κατοικία. Στη βόρειο αύλακα βρέθηκαν παραμορφωμένα χάλκινα σκεύη. (EL)
Archive photograph from the excavations at tholos tomb I at Tragana by Sp. Marinatos (1955). On the dromos of the tomb are still visible the trenches from the wheels of the chariot which transported the deceased to his last abode. In the northern trench there were found deformed bronze vessels. (EN)Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
The Ephorate of Antiquities of Messinia (EN)

Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφές Μεσσηνίας 1952-1966, Εικ.-σχέδια Σ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, σελ.122 εικ. 31 (EL)
Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφές Μεσσηνίας 1952-1966, Εικ.-σχέδια Σ. Ιακωβίδη, Athens 2014, p. 122 fig. 31 (EN)

1955 (EL)2015-04-13T16:46:17Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Archaeological Society at Athens (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.