Μεσοελλαδική υδρία ταφικής χρήσης

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεσοελλαδική υδρία ταφικής χρήσης (EL)
Middle-Helladic hydria for burials (EN)

Μεσο-ελλαδικός πίθος (EL)
Middle-Helladic Jar (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Υδρία μεγάλων διαστάσεων, ωχρόχρωμου πηλού, με έντονα σφαιρικό σώμα και μικρές λαβές στο μέσον του ύψους του σώματος. Στο ύψος του ώμου φέρει ίχνη μαύρων τεθλασμένων γραμμών. (EL)
Large hydria made of light-coloured clay, with a spherical body and small handles at the middle of the body. On the shoulder there are faint traces of black zig-zag lines. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Μεσοελλαδική περίοδος (EL)
Middle Helladic period (EN)

Άγιος Ιωάννης Παπουλίων, ταφικός τύμβος (EL)
St. John at Papoulia, tumulus (EN)

Μέσοελλαδική Περίοδος (EL)
Middle Helladic Period (EN)

2015-03-12T11:26:59Z

Εικόνα

πηλός (EL)
clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.