Καρτελάκι των ευρημάτων της Πύλου από τον Κ. Κουρουνιώτη

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Καρτελάκι των ευρημάτων της Πύλου από τον Κ. Κουρουνιώτη (EL)
Tag of the finds at Pylos by K. Kourouniotis (EN)

Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης (EL)
Constantinos Kourouniotis (EN)

Καρτελάκι που σηματοδοτούσε τα ευρήματα της Πύλου με την υπογραφή του τότε διευθυντή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και ανασκαφέα της Πύλου, Κωνσταντίνου Κουρουνιώτη. Ο Κουρουνιώτης είχε προετοιμάσει το έδαφος και είχε φροντίσει για τις άδειες ανασκαφών στον Εγκλιανό. (EL)
Lttle tag which marked the finds from Pylos signed by the Director, then, of the National Archaeological Museum and excavator at Pylos, Constantinos Kourouniotis. Kourouniotis had paved the way and taken care of having the excavation permits for Englianos issued. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

1939 (EL)

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (EL)
National Archaeological Museum (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-04-13T16:47:30Z

Εικόνα

Χαρτί (EL)
paper (EN)

Ελληνική γλώσσα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.